top of page

Yapay Zeka Fuarı

31 Mayıs
1-2 Haziran 2024

Türkiye/İstanbul | İstanbul Kongre Merkezi

Fuar Konusu

Yapay Zeka, IOT, Arttırılmış Gerçeklik, Metaverse, Blockchain, Hologram Teknolojileri, Fintek, NFT, 5G, 3D, Web 3.0, Bulut, Siber Güvenlik

Fuar Açıklaması

YAPAY ZEKA, insan tarafından yapıldığında zeka olarak adlandırılan akıllı davranışların makina tarafından da yapılmasıdır.

YAPAY ZEKA'nın amacı, normal olarak insan zekasını gerektiren görevleri yapabilecek makinalar tasarlamaktır.

YAPAY ZEKA araştırmalarının amacı, insan varlığında gözlemlediğimiz ve "akıllı davranış" olarak adlandırdığımız davranışları gösterebilen yazılımlar ve donanımlar geliştirmektir. Bu noktada “akıllı davranış”ı da ortaya koymak gerekmektedir. Birçok davranış türü, zekanın işaretleri olarak kabul edilebilir. Bunlara aşağıdaki örnekleri gösterebiliriz:
• Tecrübelerden öğrenme ve anlama,
• Karışık ve zıt mesajlardan anlam çıkarma,
• Yeni bir duruma başarılı ve çabuk bir şekilde cevap verme,
• Problemlerin çözümünde muhakeme yeteneğini kullanma,
• Bilgiyi anlama ve kullanma,
• Alışık olunmayan, şaşırtıcı durumların üstesinden gelebilme,
• Düşünme ve muhakeme etme.
Bu kapsamda YAPAY ZEKA, genel olarak insan tarafından yapılan doğal zekayı gerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulması araştırma ve geliştirmelerin tümü olarak değerlendirilebilir.

Yapay zekanın günlük hayatımızda kullanım alanlarından bazıları şunlardır:
⦁ Siber güvenlik ve savunma sanayi
⦁ Sesli asistanlar
⦁ Dil çevirileri
⦁ Öneri sistemleri
⦁ Navigasyon
⦁ Sosyal güvenlik
⦁ Sağlık hizmetleri
⦁ E-Ticaret
⦁ Yardımcı robot uygulamaları

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025"'e ilişkin 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk ve en kapsamlı ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS) ile Türkiye, yapay zekâ (YZ) stratejisini yayımlayan ülkeler arasında yerini almışltır.
Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinde; yapay zekâ alanının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya katkısının yüzde 5'e çıkarılması, yapay zekâ alanındaki istihdamın 50 bin kişiye yükseltilmesi, lisansüstü mezun sayısının 10 bin kişiye çıkarılması, yerli ve millî yapay zekâ uygulamalarının kamu alımlarında önceliklendirilmesi, uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer alması hedeflenmektedir.

bottom of page